Firmast

Astorfi

on 2006. aastal asutatud firma, mis alates 2007. aastast on spetsialiseerunud elektritöödele. Meie põhitegevusalaks on elektrisüsteemide projekteerimine, rajamine ja rekonstrueerimine. Meie klientideks on nii ehitusettevõtjad, korteriühistud kui eramuomanikud. Pakume nii teenuste täispaketti alates projekti kooskõlastamisest kuni täislahendusteni.
Suudame teostada kõiki A-pädevuspiirkonna elektritöid. Meie tugevuseks on suurte-projektide juhtimisel saadud kogemused. Kogenud ja professionaalsete projektijuhtide abil tagame elektripaigalduste kvaliteedi ja suudame oma klientidele pakkuda terviklikke lahendusi.

Peame oluliseks säästa oma klientide aega ning pakkuda neile täisteenust koos projekteerimisest ning töödeks vajalike kooskõlastuste saamise, normdokumentidele vastavate mõõtmiste läbiviimise ning täieliku tehnilise dokumentatsiooni koostamisega. Pakume oma töödele garantiid ja hooldustöid. Meie eesmärgiks on tagada meie poolt teostatud elektripaigalduste häireteta töö paljude aastate jooksul ning klientide täielik rahulolu.

Missioon

Olla üks ja ainuke Eesti elektritööde kompetentsi välisturgudele eksportiv ettevõte koondades oma ala parimad spetsialistid pakkudes innovaatilist ning professionaalset teenust läbi ühtse usaldusväärse ja tunnustatud kaubamärgi.

Koostöös EASiga finantseeritavad projektid:


Eeluuring plahvatusohtlikule keskkonnale mõeldud elektrikilpide tootmisprotsessi alustamiseks".
Perioodi algtähtpäev on 15.06.2013. a ja lõpptähtpäev on 20.11.2013. a